BİREYSEL / KURUMSAL ÖZEL BİREBİR UZAKTAN YADA YÜZ YÜZE VIP MENTÖRLÜK (EĞİTİM, ANALİZ, YAPABİLİRLİK, YÖN, İHTİYAÇ, DESTEK, HEDEF)

AutoCAD KURSU

HEM AKADEMİK HEM EKONOMİK VIP ÖZEL BİREBİR YÜZ YÜZE ÖRGÜN BİR EĞİTİM
 • Özel Birebir Yüz Yüze Örgün VIP Eğitim
 • Özel 2 Kişilik Yüz Yüze Örgün VIP Grup Eğitimi
 • Uzaktan VIP Online CANLI (SENKRON) 1'E 1 KURS
 • Uzaktan Online CANLI (SENKRON) Grup Eğitimi
 • Kurumsal ve Bireysel Uzaktan Eğitim ile Canlı Ders
 • Özel VIP Birebir Kurs veya 2 Kişilik VIP Grup Kurs, Kurumsal VIP Eğitimler, Bireysel VIP Eğitimler
 • Özel birebir yüz yüze örgün bir eğitim ile ilgili detaylı bilgi ve fiyat bilgisi için; Randevu alarak, kurumumuzda yüz yüze görüşmek için sizleri bekliyoruz.
 • Randevu Günleri : Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri ve Hafta Sonu Cumartesi, Pazar
 • Uzaktan online canlı özel 1'e 1 kurs için; Whatsapp üzerinden veya telefondan bilgi alabilirsiniz.
 • Autocad Kursu Amaçı :

  Tüm Mühendis, Mimar, Tasarımcı, Tekniker ve Teknisyenler katılabilirler. Makine, inşaat, Harita, Elektrik ve Elektronik, Tekstil Mühendisleri ve Teknikerleri, iç Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Mimarlar bu eğitime katılabilir. Ayrıca çizim yardımcıları olmak isteyen lise mezunu kişiler de bu eğitimden yararlanabilirler.

  Autocad Kursu Faydaları :

  Türkiye de bir çok branşta olduğu gibi teknik çizim konusunda da kalifiye eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Günümüz şartlarında teknik çizimler artık özel bilgisayar programları sayesinde gerçekleştirilmektedir.

  AUTOCAD KURS
  Bilgisayar Destekli Tasarım Çizim Eğitim İçeriği
  • Çizim ekranı ve toolbar (araç çubuklarının tanıtılması)
  • İki boyutlu model uzayını kavramak ve koordinat sistemi ile çalışmak
  • Çizim altlığı oluşturma (çizim sınırları)
  • Çizim komutları (draw mönüsü)
  • Nokta yakalama metodları
  • Çizim yardımcıları (snap, ortho, grid)
  • Ara açılar için geliştirilmiş polar çizgisi kavramı (polar ve otrack polar işlemleri)
  • Nesne seçme yöntemleri
  • Düzenleme işlemleri - view mönüsü - zoom, pan
  • Yapılan işlemleri saklamak ve aynı dosyada yada bir başka dosyada kullanmak(blok)
  • Layer işlemleri
  • Alanları taramak (hatch işlemi)
  • Text işlemi
  • Dimension işlemleri
  • Desing center hazır blokları kullanmak
  • Üç boyutlu model uzayı
  • 3D modelleme yöntemleri
  • Katı modelleri editleme (Solid Editing)
  AUTOCAD EĞİTİM MÜFREDATI
  CAD-2D3D ve AutoCAD Programın ara yüzünün tanıtılması
  • Drawing limits : (Çizim sınırlarının değiştirilmesi)
  • Line : (Başlangıç ve bitiş noktası belli olan doğru çizer.)
  • Rectangle : (Çapraz iki köşesi bilinen dikdörtgen çizer.)
  • Arc : (Üç parametresi bilinen yay çizer.)
  • Circle : (En az iki parametresi bilinen daire çizer.)
  • Ellipse : (Merkezi ve uç noktaları bilinen elips çizer.)
  • Polygon : (Kenar sayısı 3-1024 değişen düzgün çokgenler çizer.)
  • Donut : (Halka ya da içi dolu çember çizer.)
  • Ray : (Bir yönde sonsuza giden ışınlar çizer.)
  • Construction line : (Her iki yönde sonsuza giden ışınlar çizgileri çizer.)
  • Multiline : (Çoklu paralel çizgiler çizer.)
  • Polyline : (Birbiri ardına birçok doğru ve yay çizer.)
  • Point : (Değişik stillerde ve büyüklerde noktalar yerleştirir.)
  • Spline : (Belirlenen noktalardan eğri geçirmemizi sağlar.)
  ÇİZİM MODLARI
  • Grid : (Çizim sınırları içinde belirleyeceğimiz aralıklarla ekrana ızgara adını verdiğimiz noktalar yerleştirir.)
  • Snap : (Mouse'un belli aralıklarla kilitler. F9)
  • Ortho : (Doğruları dik olmaya zorlar. F8)
  • Polar : (Belli açılardaki doğrululara gelindiğinde eksen çizgileri çıkmasını sağlar. F10)
  • Otrack : (Birden fazla arasında hizalama yapmak için kullanılır. F11)
  • Lwt : (Çizgilerin kalınlıkları ile görüntülenmesini sağlar.)
  • Osnap : (İşaretlenmiş olan nokta türlerini ekranda otomatik olarak gösterir, istenirse yakalar.F3)
  ÖZEL NOKTALARIN YAKALANMASI
  • Endpoint : (Bir doğru ya da yayın uç noktasından yakalar.)
  • Midpoint : (Bir doğru ya da yayın orta noktasından yakalar.)
  • Intersection : (Doğru, yay ve dairelerin kesişme noktasından yakalar.)
  • Apperent intersection : (Birbirine paralel olmayan iki doğrunun izafi kesişme noktasından yakalar.)
  • Center : (Daire ya da yayların merkez noktasından yakalar.)
  • Quadrant : (Daire ya da yayların çeyrek noktasından yakalar.)
  • Tangent : (Bir daire ya da yay üzerinde teğet oluşturucak noktayı bulur ve yakalar.)
  • Perpendicular : (Bulunulan noktadan gösterilen nesneye dikme çizer.)
  • Extension : (Bir noktadan belli bir uzaklıktaki dik mesafeden yakalar.)
  • Parellel : (Varolan bir doğruya paralel yeni bir doğru çizer.)
  • Node : (Point komutu ile çizilen noktaların merkezinden yakalar.)
  • Nearesent : (Bir çizginin, dairenin, yayın işaretleyiciye en yakın noktasından yakalar.)
  • None : (Bir nokta yakalama yöntemini iptal eder.)
  • From : (Bir noktadan izafi bir koordinat kadar uzaktaki noktadan yakalar.)
  MODİFY (DÜZENLEME) MENÜSÜ
  • Erase : (Seçilen nesneleri siler.)
  • Undo : (Yapılan işlemleri geri alır.)
  • Redo : (Geri alınarak iptal edilen işlemleri ileri alarak yeniler.)
  • Trim : (Seçilmiş nesneleri, kesişme noktalarından itibaren budar.)
  • Extend : (Bir ya da daha fazla nesneyi bir diğer nesneye kadar uzatır.)
  • Break : (Bir nesne üzerindeki iki noktanın arasını koparmak veya nesneyi bir noktadan itibaren bölmek için kullanılır.)
  • Rotate : (Seçilen nesneleri, bir noktanın etrafında döndürür.)
  • Scale : (Seçilen nesneleri, bir noktanın etrafında büyütüp-küçültür.)
  • Move : (Seçilen nesneleri, bulundukları yerden, başka bir yere taşır.)
  • Copy : (Seçilen nesnelerin, belli bir mesafe öteye kopyalarını alır.)
  • Offset : (Bir nesneyi, kendisinden belli bir mesafe öteye paralelini alarak kopyalar.)
  • Chamfer : (Kesişen ve kesişme ihtimali olan doğruların kesişen uçlarından istenilen miktarda pahkırar.)
  • Fillet : (Kesişen ve kesişme ihtimali olan doğrular arasında yuvarlatma yapar.)
  • Array : (Seçilen nesneleri istenilen sayıda, istenilen aralıkla dikdörtgen veya daieresel bir yörünge etrafında çoğaltır.)
  • Mirror : (Seçilen nesneleri, bir eksene göre simetriğini alır.)
  • Stretch : (Seçilen nesneleri, bir noktadan tutup sürdürerek uzatıp-kısaltır.)
  • Explode : (Bir polyline ya da bloğu patlatarak doğrular, yaylar ve çemberlere ayırır.)
  • Divide : (Bir doğru ya da yayı belli aralıkla eşit parçalara böler.)
  • Measure : (Bir doğru ya da yayı belli aralıkla eşit sayıda parçalara böler.)
  • Lengthen : (Doğru ya da yayların uzunluklarını değiştirir.)
  • Properties : (Çizilmiş olan nesnelerin özelliklerini bir diyalog kutusu yardımıyla değiştirir.)
  VİEW (GÖRÜNÜM) MENÜSÜ
  • Zoom : (Ekrandaki çizimleri gerçek boyutlarını değiştirmeden istenilen oranda görünüş olarak büyütüp-küçültür.)
  • Pan : (Ekranımızı ve çizimlerimizi istenilen yönde istenilen miktarda kaydırır.)
  • Arial View : (Ekranın sağ alt köşesinde bir kuşbakışı penceresi çıkartarak, Zoom ve pan komutlarının daha kontrollü kullanılmasını sağlar.)
  • Viewres : (Çember, elips gibi eğrisel şekiller büyütüldükleri zaman yuvarlak değil de çok kenarlı poligonlar gibi gözükür. Bu şekillerin gerçeğe yakın gözükmesi için çözünürlüğünü değiştirmemizi sağlar.)
  LAYERS (KATMANLAR)
  • New Layer : (Yeni bir layer oluşturmak, renk ve çizgi atamak)
  • Update-Rename-Delete Layer : (Layer'i güncelleştirmek, yeniden isimlendirmek ve silmek)
  • On/Off : (Layer'i açma/kapama)
  • Freeze/Thaw : (Layer'i dondurmak/çözmek)
  • Lock/Unlock : (Layer'i kilitlemek/açmak)
  • Plottable/Non-Plottable : (Layer çizdirilebilir/çizdirilemez)
  • Linetype : (Çizgi tipi değiştirilmesi)
  • Draw Hatch : (Tarama işlemleri)
  • Draw Text : (Yazı işlemleri)
  DIMENSION ÖLÇÜLENDİRME
  • Linear : (Doğrusal ölçülendirme)
  • Align : (Hizalı ölçülendirme)
  • Ordinate : (Koordinant ölçülendirme)
  • Radius : (Yarıçap ölçülendirme)
  • Daimeter : (Çap ölçülendirme)
  • Angular : (Açısal ölçülendirme)
  • Baseline : (Referansa göre ölçülendirme)
  • Continue : (Sürekli ölçülendirme)
  • Leader : (Çizimimizin bazı noktalarına küçük hatırlatıcı bilgiler ekler.)
  • Center Mark : (Çember ve yayların merkez noktalarını bir simge ile gösterir.)
  • Style : (Yeni bir ölçülendirme stili oluşturur ve varolan ölçülendirme stillerinin ayarlarını değiştirir.)
  • Autocad Kursu - Cal : (Hesap işlmeleri yapar: Dört işlem, üst alma, log, sin, cos ... vb..)
  • Inquary : (Sorgulama komutudur. Tools menüsünden)
  • ID point : (Gösterilen noktanın koordinantlarını verir.)
  • Distance : (Gösterilen iki nokta arasındaki mesafeyi verir.)
  • Area : (Gösterilen noktalar arasındaki ya da gösterilen şekillerin alanını ve çevresini verir.)
  • List : (Gösterilen şeklin tüm geometrik özelliklerini listeler.)
  BLOKLAR (DRAW)
  • Make Block : (Blok oluşturur.)
  • Insert Block : (Oluşturulan bloğu çizime ekler.)
  • Define attributes : (Bloklara nitelik ekler.)
  • VİEWPOİNT : (View 3 boyutlu şekillere değişik noktalardan bakmamızı sağlar.)
  YÜZEY MODELLEME (DRAW SURFACES)
  • 3D Surfaces : (Hazır yüzeyleri kullanarak)
  • Box : (Prizma)
  • Pyramid : (Piramit)
  • Wedge : (Takoz)
  • Dome : (Kubbe)
  • Sphere : (Küre)
  • Cone : (Koni)
  • Torus : (Simit)
  • Dish : (Tabak)
  İKİ BOYUTLU NESNELERİ KULLANARAK YÜZEY OLUŞTURMA
  • Revolved Surface : (Bir kesiti bir eksen etrafında döndürerek yüzey oluşturmak)
  • Tabulated Surfaces : (Bir kesiti bir eksen boyunca sürükleyerek yüzey oluşturma)
  • Ruled surfaces : (Farklı yükseklikteki iki kesit arasında sürükleyerek yüzey oluşturur.)
  KATI MODELLEME (DRAW SOLİDS)
  Hazır Katılari Katı model oluşturma yöntemleri
  • Box : (Prizma)
  • Sphere : (Küre)
  • Cylinder : (Silindir)
  • Cone : (Koni)
  • Wedge : (Takoz)
  • Torus : (Simit)
  • Extrude : (İki boyutlu bir nesneye, yükseklik vererek katı model oluşturur.)
  • Revolved : (Bir kesiti, bir eksen etrafında döndürerek katı oluşturur.)
  • Modify Solids Editing : (Katı modeller üzerinde uygulanan düzenleme işlemleri.)
  • Union : (İki ya da daha fazla katı modeli birleştirir.)
  • Subtract : (Bir katı modelden başka katı modelleri çıkarır.)
  • Intersect : (İki katı modelin kesişim bölgesinden ayrı bir katı model oluşturur.)
  • Slice : (Bir katı bir eksen boyunca keserek ikiye ayırır.)
  3 BOYUTLU DÜZENLEME İŞLEMLERİ (MODIFY 3D OPERATION)
  • Rotate 3D : (Boyutlu nesneleri döndürür.)
  • Mirror 3D : (3 boyutlu nesnelerin simetriğini alır.)
  • 3D Array : (3 boyutlu nesneleri dikdörtgensel veya dairesel bir yörünge çoğaltır.)
  GÖLGELENDİRME VE KAPLAMA İŞLEMLERİ (VIEW MENÜSÜ)
  • Shade : (3 boyutlu modellerin gölgelendirilmesini sağlar.)
  • Render : (Modelleri farklı renk ve desenlerle kaplar.)
  • Materials : (Bir modelin farklı malzemelerle kaplanmasını sağlar.)
  ÇİZDİRME İŞLEMLERİ (FILE)
  • Plot : (Oluşturduğumuz çizimleri plotter ya da printer'den çıkartır.)
  • Plot Name Device : (Çıktı alınacak printer ya da plotter bu listeden seçilir.)
  • Number of copies : (Çizimimizin kaç adet kopya çıktısı alınacaksa buraya girilir.)
  • Paper size : (Çıktı alınacak kağıdın boyutu bu listeden seçilir.)
  PLOT SETTINGS
  • Plot Area : (Çizimimizin çıktısı alınacak kısmı bu seçeneklerden birisi ile belirlenir.)
  • Limits : (Sadece çizim limitleri içinde kalan kısımlar yazıcıya gönderilir.)
  • Extents : (Dosyamızdaki tüm çizimleri optimum bir şekilde yazıcıya gönderir.)
  • Display : (Dosyamızdaki çizimlerden sadece ekranda görünen kısımlar yazıcıya gönderilir.)
  • Window : (Yazıcıya gönderilecek bölüm, bir pencere açılarak belirlenir.)
  • Drawing orietation :(Kağıdımızın yönünü değiştirir.)
  • Plot Scale : (Çizimimizin ölçeğini ayarlamak için kullanılır.)
  • Scaled to fit : (Bu seçenek seçilirse program, çizimimizin ölçeğini kağıda sığacak şekilde kendi belirler.)
  • Custom : (Drawing units altındaki kutucuklar kullanılır. Burada Plotted mm cinsinden kağıttan çıkacak uzunluğu, Drawing ınits ise bu uzunluğun gerçekte ne kadarlık bir uzunluğa karşılık geleceğini gösteriyor.)
  • Ölçek için Plotted MM : (Drawing units altındaki kutucuklar kullanılır. Burada Plotted mm cinsinden kağıttan çıkacak uzunluğu, Drawing ınits ise bu uzunluğun gerçekte ne kadarlık bir uzunluğa karşılık geleceğini gösteriyor.)
  • Plot offset Center the offset : (Çizimimizi kağıdın merkezine yerleştirir, çizimimizi kağıtta ortalar.)
  • Full Preview : (Çizimimizin kağıt üzerinde nasıl çıkacağını gösterir.)
  • Partial Preview : (Çizimimizin kağıda göre konumunu gösterir.)
  • Bütün ayarlamalardan sonra, çizimimizi pirinter ya da plotter'a göndermek için OK butonuna basılır.
  Autocad Kursu - Faydaları :

  AutoCAD'in geliştirdiği programlar mühendislik ve mimarlık sektörlerine yönelik yazılımlara temel oluşturmaktadır. AutoCAD, fikirlerinizi gerçekleştirirken size hız, güç ve etkinlik sağlar. AutoCAD'de kavramsal tasarım, görselleştirme, çizim, detaylandırma ve paylaşım alanlarındaki yeniliklerle sürüyor. AutoCAD, kavramsal tasarımdan çizim ve detaylandırmaya, sizlere yaratma, görselleştirme ve dokümantasyon için gereksinim duyduğunuz her türlü aracı sağlar. Adeta CAD standartlarını koyan, dünyanın bir numaralı CAD yazılımları, Katılımcılar sektörüne göre ilgili mühendislik, mimarlık veya tasarım firmalarında çalışabilirler.

  AutoCAD KURSU E-DÖKÜMANLARI
  Bilkey Meslek Edindirme Kursu Kampanyası :

  Kursu Kampanyası Eğitimleri ; Pendik Mesleki Kurslar, Pendik AutoCAD Kursu, Pendik Cnc Programlama Kursu, Pendik CNC Torna Kursu, Pendik CNC Freze Kursu, Pendik Talaşlı İmalat Kursu, Pendik Bilgisayar İşletmenliği Kursu, Pendik Bilgisayarlı Muhasebe Kursu, Pendik Hızlı Yazma Kursu, Pendik Grafik Tasarım Kursu, Pendik Web Tasarım Kursu, Pendik Web Yazılım Kursu, Pendik SEO, Pendik 3D Görsel Mimari Modelleme Kursu, Pendik C Kursu, Pendik C++ Programlama Kursu"

  Bilkey Meslek Edindirme Kursu Kampanyası İstanbul Anadolu yakasında Gebze, Tuzla, Sultanbeyli, Kurtköy, Küçükyalı, Bostancı, Ataşehir, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Pendik te okuyan ve bu semtlerde ikamet eden bütün (İlköğretim, Lise, Meslek Yüksek Okulu, Açık Öğretim ve Üniversite) Herkese "Eğitime %35 ile %90 arası indirim" KURS İNDİRİM Fırsatını siz de kaçırmayın!

  autocad kursu, autocad kursu fiyatları, otoket kursları, autocad ne kadar, autocad kursu kaç para

  AutoCAD KURSU

  AutoCAD Kursu Faydaları: Pekçok sahada olduğu gibi bilgisayar mühendislik sahasında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Îmal edilecek herhangi bir parçanın teknik resmi veya üç...

  cnc eğitimi, cnc kursu fiyatları, cnc torna programlama, cnc torna eğitim

  CNC Programlama KURSU

  CNC Kursu Faydaları: Programlama, insanın her seferinde kumanda ettiği tezgah hareketlerinin çeşitli kodlarla tezgah bilgisayarına tanıtılmasından ibarettir. Program yüklenip bas...

  cnc programları, cnc eğitimi, cnc kursu fiyatları, cnc torna kursu

  CNC Torna KURSU

  CNC Torna Kursu Faydaları: Bazı rutin operasyonlar program içerisinde döngüler (Cycles) şeklinde tanımlanır ve gerekli yerlerde kullanılır. (Delik delme, kanal açma, vida açma,...

  cnc programlama kitabı, cnc operatörlüğü kursu, cnc operatörü pendik

  CNC Freze KURSU

  CNC Freze Kursu Faydaları: İstenen geometriye sahip parçaların Cnc freze ile üretiminin gerçekleştirilmesi. Cnc Freze tezgahları, metal, plastik ve ahşap gibi malzemeleri işleyer...

  pendik bilgisayar kursu, pendik bilgisayar kursları, pendik bilgisayar kurs fiyatları, bilgisayar kursu
  Bilgisayar İşletmenliği Kursu

  Bilgisayar İşletmeni ne iş Yapar? Bilgisayar işletmeni, özel veya kamu kurumlarında bulunan bilgisayarların bakımını ve düzenlemesini yapan kişidir. Onarım ve bakım elemanı ...

  excel dersleri, bilgisayar sertifikası, ileri excel kurtköy, excel formülleri, excell eğitimi
  İleri Excel Kursu

  İleri Excel Kursu Faydaları: Hangi departman olursa olsun çok ihtiyaç duyulmasının yanı sıra işe giriş aşamasında da mutlak ihtiyaç duyulan ve olmazsa olmazlardan biri haline...

  genel muhasebe kursu, bilgisayarlı muhasebe kursu fiyatları, muhasebe kursu fiyatları
  Muhasebe Eta V8 - Akınsoft - Mikro Kursu - Paraşüt

  Muhasebe Kursu Faydaları: Muhasebe her kuruluşun mutlak bir sistemi olduğundan muhasebe son derece önemlidir. Çok fazla sayıda değişik sektör olduğunu ve buralardaki küçük bü...

  web sitesi tasarımı, grafik tasarım kursu, web tasarım fiyatları, kurumsal web tasarım
  Web Tasarım Yazılım Kursu

  Web Tasarım Kursu Faydaları: Web tasarım günümüzde en yaygın kullanılan dijital pazarlama ağıdır. Doğru bir web sitesi ile internette bulunabilir olabilirsiniz. Burdaki asıl a...

  sql kursu, programlama kursu, yazılım dersleri, yazılım uzmanı, yazılım kursu fiyatları
  C ve C++ Programlama Kursu

  C Programlama Kursu Faydaları: Günümüzde artık bilişim teknolojileri ve yazılım ne olduğu ne işe yaradığı hayatımızda ne gibi katkıları olduğu bilgilerine okul hayatında...

  Bilgisayar Kursu, Bilkey Bilişim Kursu, Bilkey Bilişim Akademisi, Bilkey Mesleki Eğitim Kurumları, Bilkey Eğitim Merkezi
  KAMPANYA BİLGİLENDİRME FORMU
   Güvenlik Kodu
  BİREYSEL / KURUMSAL ÖZEL BİREBİR UZAKTAN YADA YÜZ YÜZE VIP MENTÖRLÜK (EĞİTİM, ANALİZ, YAPABİLİRLİK, YÖN, İHTİYAÇ, DESTEK, HEDEF)
    Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 289 Yelken Plaza B Blok Kat: 4 Pendik - İSTANBUL
   Harita Konum
  (Kurtköy Ersoy Hastanesi / Sanayi Kurtköy Metro İstasyonu Karşısı)
  Kurs WhatsApp Canlı Destek